All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.

PRIAMY PREDAJ

Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.

Nová 1588
90031 Stupava, Bratislavský kraj

 


časť A
Spolu podlahová plocha962,91 m2


časť B
Spolu podlahová plocha1 342,53 m2


časť C
Spolu podlahová plocha2 849,88 m2


ZDIEĽAJTE  

Predmetom predaja je bývalý Hotel Stupava nachádzajúci sa na okraji mesta Stupava pri stredovekom Pálfyho lesoparku.

Areál Hotela Stupava tvoria pozemky a stavby:

- par. číslo 754/1, ostatné plochy o výmere 20 138 m2

- par. číslo 754/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 642 m2

- stavby budova súpisné číslo 1588 na par. číslo 754/3

Areál Hotela Stupava sa skladá z troch dilatačných celkov, časti A ,časti B, časti C a k tomu prislúchajúce pozemky. Celá prevádzková budova hotela nemá podzemné podlažia, dispozične je rozdelená na viacúčelové využitie:

Časť A – prízemná, nachádzajú sa tu prednáškové, seminárne miestnosti a kongresové priestory, kapacita týchto priestorov sa pohybuje od 10 – 140 osôb, ide o presklené miestnosti s dostatkom svetla, zvyšné priestory sú prevádzkové a skladové priestory kuchyňe, miestnosť pre kotolňu.

Časť B – je trojpodlažná, prízemie tvoria prevádzkové priestory, kancelárie, kuchyňa, jedáleň, sociálne zariadenia a vstupný priestor s recepciou. Na prvom poschodí sa nachádza prednášková miestnosť, izby na ubytovanie, sociálne zariadenia. Na druhom poschodí je klubovňa.

Časť C – je štvorpodlažná ubytovacia časť pre hostí v izbách so samostatnými zariadeniami, kapacita ubytovacej časti je 42 dvojlôžkových izieb a tri apartmány, v prízemí bolo ubytovanie zamestnancov a bufet s predsunutou terasou.

V areály sa nachádzajú za prevádzkovou budovou Hotela Stupava nepodpivničená neskolaudovaná budova garáže so šiestimi boxami 126,63 m2, ďalej vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizácia, elektrická NN prípojka, tenisový kurt.

Stavba bola daná do užívania podľa kolaudačného rozhodnutia v roku 1986.

Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady v súčasnosti sú minimálne ( objekt je napojený na bezpečnostný systém, daň z nehnuteľností, elektrina) a to z dôvodu neprevádzkovania Hotela Stupava. Celá budova sa udržiava v primeranom technickom stave.

Na stiahnutie

katastrálna mapaKatastrálna mapa katastrálna mapa

Pozícia na mape

Galéria

Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.
Predaj budovy slúžiacej ako hotel v Stupave.

Mám záujem

Ak máte záujem o ponuku, vyplňte krátky formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Mgr. Dušan Dičér

Mgr. Dušan Dičér

SPRÁVCA